phutho

Phòng GD&ĐT thị xã Phú Thọ: với Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ thị xã Phú Thọ 70 năm xây dựng và phát triển" 04/11/1946 – 04/11/2016