phutho

Lễ khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2016.