phutho

Khánh thành và bàn giao trường THCS Hùng Vương