phutho

Thị xã Phú Thọ: Đạt giải Nhì toàn đoàn “ Giao lưu Olimpic tiểu học” cấp tỉnh, năm học 2015 - 2016.