phutho

Trường Tiểu học Phong Châu tổ chức Chương trình "Ngày hội Thiếu nhi tiến bước lên Đoàn, năm 2016".