phutho

Thị xã Phú Thọ: Trường THCS Hà Thạch đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.