phutho

Thị xã Phú Thọ: Đạt 46 giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi 9 môn văn hóa cấp tỉnh, năm học 2015 – 2016.