phutho

Công Đoàn Giáo dục thị xã: Tổ chức giao lưu Cầu lông nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 2016.