phutho

Thị xã Phú Thọ: Hội thi cán bộ Khuyến học giỏi năm 2015.