phutho

Thị xã Phú Thọ: Xếp thứ 3 giai đoạn I Hội khỏe Phù đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ 16 năm 2016.