phutho

Trao giấy khen cho giáo viên có thành tích xuất sắc và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập.