phutho

Trường THCS Phú Hộ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.