phutho

Thị xã Phú Thọ: Trao học bổng “ Tiếp sức học sinh đến trường”.