Thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019

  Hội Khuyến học thị xã Phú Thọ: “ Ngày Hội mổ lợn khuyến học”.

  Trong buổi Lễ khai giảng năm học 2015 – 2016, trường tiểu học Phong Châu cùng Hội Khuyến học thị xã Phú Thọ tổ chức ngày “ Hội mổ lợn khuyến học”, nhằm tổng kết một năm trường tiểu học Phong Châu phát động phong trào “ Tiết kiệm nuôi lợn nhựa khuyến học” năm học 2014 – 2015.

  Tổng số tiền tiết kiệm được trong năm học 2014 – 2015 của các em học sinh nhà trường là 379.526.000đ (ba trăm bảy mươi chín triệu, năm trăm hai mươi sáu ngàn đồng); Hội khuyến học thị xã và nhà trường đã trao quà cho ba em: Nguyễn Tiến Mạnh lớp 2A; Lê Ngọc Tú Quyên lớp 5A; Lê Hà Hải Nam lớp 1D có thành tích “nuôi lợn béo” nhất.

  Từ kết quả bước đầu của phong trào “ Tiết kiệm nuôi lợn nhựa khuyến học” tại trường tiểu học Phong Châu năm học 2014 – 2015, Hội Khuyến học thị xã tiếp tục phát triển và mở rộng phong trào trong toàn thị năm học 2015 – 2016 nhằm giáo dục đức tính tiết kiệm, sử dụng tiền đúng mục đích và đạt hiệu quả trong học sinh; góp phần phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài; hạn chế học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn; phát huy truyền thống hiếu học của thị xã Phú Thọ, góp phần xây dựng xã hội học.


  Hữu Hiếu


  Thông tin đã đăng