Thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019

    Tiếng anh trẻ em: Clothes (quần áo)

     Dưới đây là những bức tranh với các loại quần áo khác nhau. Các bé hãy quan sát kĩ mỗi bức tranh và từ mới. Để học cách phát âm của từ, bé hãy kích vào hình ảnh nhé. Lắng nghe và nhắc lại theo người nói.

    Giờ bé có thể tham gia mini game để ôn bài nào.

     

    Thông tin đã đăng