Thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019

  Giáo dục thị xã Phú Thọ với triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

  Từ ngày 17/11/2017 đến hết ngày 21/11/2017, Bộ Thông tin – Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức triển lãm giới thiệu tới công chúng các tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong và ngoài nước.

  Đây là một trong những hoạt động quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền biển đảo, đưa thông tin, trực tiếp đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị xã nói chung và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong ngành giáo dục nói riêng.
  Phòng GD&ĐT thị xã Phú Thọ đã xây dựng, ban hành kế hoạch và thông báo, huy động đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tham dự triển lãm gắn với các nội dung dạy học trải nghiệm sáng tạo, giáo dục đạo đức, giáo dục ý thức trách nhiệm về chủ quyền biển đảo Tổ quốc…; cử cán bộ quản lý, giáo viên tham dự tập huấn, tham gia thuyết minh tại triển lãm.
  Trong những ngày diễn ra triển lãm đã có trên ba nghìn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh các trường học trên địa bàn tham quan, học tập thông qua việc tiếp xúc với các phiên bản của các văn bản Hán – Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX; phiên bản của các văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam ban hành trong thời kỳ 1954 – 1975; phiên bản của các văn bản hành chính của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành từ năm 1975 đến nay; một số tư liệu, ấn phẩm do các nước phương Tây biên soạn, xuất bản từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
  Tại triển làm còn có các hình ảnh, tư liệu về quá trình thực thi, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ những năm 1930 đến khi Trung Quốc xâm chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa bằng trận “Hải chiến Hoàng Sa” ngày 19/7/1974; bộ sưu tập gồm các bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa do Việt Nam, phương Tây công bố từ thế kỷ XVII đến nay.
  Các tư liệu được trưng bày tại triển lãm lần này là một phần bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Các tư liệu cho thấy nhà nước Việt Nam, từ thời kỳ phong kiến đến thời kỳ xã hội chủ nghĩa ngày nay đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng sa, Trường Sa và nhiều vùng biển đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam.
  Triển làm lần này thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trên địa bàn thị xã. Qua đó, góp phần giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động, học sinh trong ngành giáo dục với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

   


  Hữu Hiếu


  Thông tin đã đăng